Hitno ispitati pesticide

Nekoliko nevladinih organizacija (NVO) zatražilo je da hitno budu preispitani pesticidi koji se koriste u Srbiji.

Predstavnici NVO su tražili i da se zabrani upotreba onih koji su zabranjeni u Evropskoj uniji.

Evropski pokret, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Vojvođanska zelena Inicijativa (VZI), kao organizacije civilnog društva i brojni pojedinci koji se bave zaštitom životne sredine zahtevaju “hitno preispitivanje pesticida koja su u upotrebi u Srbiji kao i zabranu svih pesticida koji su zabranjeni za upotrebu u EU”.

Kako je navedeno je u saopštenju iz VZI, te organizavije su istovremeno apelovale na državne institucije da preduzmu odgovarajuće mere radi očuvanja životne sredine.

“Nedopustiv je nemar stručne javnosti Srbije po pitanju sve učestalijeg pomora ptica kao i ignorantski stav relevantnih institucija, službi i inspekcija”, navodi se u saopštenju i podseća da se, nakon pomora orlova beloperana, 24. aprila dogodio pomor jata sivih ždralova.

To jato sastojalo se od 19 ptica koje su bile u preletu nad Srbijom, a pronađene su na “državnoj parceli kukuruza, koja je izdata u zakup na oko osam kilometara severoistočno od Čoke”, precizirano je u saopštenju uz napomenu da su inspekcije za zaštitu životne sredine, veterinarska i fitosanitarna izašle na teren.

Analizom uzorka u akreditovanoj laboratoriji “Sojaproteina” u Bečeju utvrđena je “desetostruko veća doza “furadana” (karobofuran) od dozvoljene (91 miligram po kilogramu semena) i ti rezultati su prosleđeni Ministartstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U saopštenju se napominje da, iako je promet tog pesticida zabranjen od 1. januara ove godine, a zabrana primene stupa na snagu 30. juna 2014. godine, “i dalje se ogromne količine nalaze u prometu i dostupne su na pijacama i vašarima”.

Te organizacije su upitale čime se bave inspekcijske službe i zašto se promet tih pesticida ne evidentira pri prodaji, imenom i prezimenom kupca, kao i da li se relevantne institucije bave uticajem na zagađenja tla i da li imamo procenu uticaja na podzemne vode.

“Zapanjujuća je nemarnost i odsustvo podataka sa kolikim procentom ulaze pesticidi (i sa kakvim efektima) u proizvodnju stočne a time i ljudske ishrane”, ocenjuje se u saopštenju.

Navodi se da je otrovani orao belorepan, koji je pronađen mrtav nedavno kod Svilojeva, imao u kljunu glavu patke otrovane “furadanom”.

You May Also Like