Sremska Mitrovica – Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici je zvanično počela 15. oktobra, a kako saznajemo iz JKP „Toplifikacija“ za sada nema većih problema.

“Grejna sezona u Sremskoj Mitrovici i ove godine je krenula na vreme i za sada nema većih problema. Danas je došlo do kratkog prekida u grejanju zbog nestanka električne energije u jednoj od energana, ali izuzimajući to, drugih problema nema“, rekao je Milan Laketić, šef održavanja i proizvodnje JKP “Toplifikacija“.

On je rekao da zaposleni u JKP “Toplifikacija“ samoinicijativno ili po pozivu građana izlaze na teren, mere temperature u stambenim jedinicama i u skladu sa rezultatima reaguju.

“Od početka sezone bilo je nekoliko poziva i svaki slučaj žalbe je ispitan i proveren. Juče smo samoinicijativno proverili temperature u nekoliko zgrada u naselju Stari most, dok smo u Jupiterovoj ulici i u nasellju Matije Huđi merili temperature u stambenim jedinicama po pozivu građana. Rezultati merenja su bili regularni, tačnije izmerene temperature su bile u granicama koje su po opštinskoj odluci donete“ rekao je Laketić.
On je dodao da je najniža temperatura juče izmerena iznosila 19,5 stepeni.

Po opštinskoj odluci temperature u stambenim jedinicama optimalno treba da se kreću oko 20 stepeni sa dozvoljenim odstupanjima od 2 stepena gore i dole. Građani koji nisu zadovoljni mogu da upute pisanu žalbu JKP „Toplifikacija“ nakon čega radnici izlaze na teren ili da se obrate komunalnoj inspekciji.

You may also like