Epidemiološka situacija na teritoriji Srema

Sremsk Mitrovica – Epidemiološka situacija na teritoriji sremskog okruga je i dalje nesigurna obzirom na povećanje broja evakuisanih lica u prihvatnim centrima sa teritorija opštine Sremska Mitrovica i Šid.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica prima samo hitne slučajeve, koje po stabilizaciji stanja prosleđuje u Klinički centar Vojvodine. Za sada se na teritoriji Sremskog okruga ne regustruje povećan broj obolelih od crevnih zaraznih bolesti. U jednom smeštajnom objektu prijavljeno je 50 slučajeva vašljivosti glave među romskom populacijom. Sredstva za depedikulaciju su dostavljena i depedikulacija je u toku (sprovodi se pod kontrolom mobilnih ekipa Doma zdravlja i Crvenog krsta). Uspostavljena je kontinuirana nabavka sredstava za depedikulaciju.
Informacija o prevenciji i suzbijanju vašljivosti i šuge dostavljena Domu zdravlja Sremska Mitrovica, kolektivnim centrima na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, kao i OO Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici.

You May Also Like