Sremska Mitrovica – Vreme godišnjih odmora je uveliko počelo, podsećamo koja dokumenta su vam potrebna za putovanje u Crnu Goru i Grčku sopstvenim prevozom.

Za Crnu Goru nisu potrebna dokumenta kao što su zeleni karton (ukoliko se ne ide preko Bosne i Hercegovine), međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim automobilom u inostranstvu.

Potrebno je imati:
-Ličnu kartu
-Zeleni karton u slučaju da idete preko Bosne i Hercegovine
-Ovlašćenje za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu ukoliko vlasnik vozila nije u njemu, osoba koja upravlja vozilom treba da poseduje ovlašćenje overeno u sudu ili u opštini, ali se prihvata i dozvola za upravljanje vozilom u inostranstvu izdata u AMS Srbije koja važi godinu dana.

Za ulazak u Crnu Goru, za sada nije potreban pasoš.

Potrebna dokumenta za put u Grčku
-Pasoš
-Zeleni karton (ukoliko idete preko Makedonije)
-Međunarodna vozačka dozvola
-Ovlašćenje za upravljanje tudjim vozilom u inostranstvu
-Putno osiguranje (nije neophodno ali preporučljivo)

Srbija je pristupila Multilaterarnom sporazumu i Sistemu registarske oznake, pa nam međunarodna polisa osiguranja više nije neophodna u 32 zemlje Evrope i sveta. Ipak, vozači koji putuju za Grčku kroz Makedoniju ili u Hrvatsku kroz BiH, moraju da imaju i ovaj dokumet. Cena mu je 2.000 dinara.
Istu sumu naši vozači moraju da izdvoje i za međunarodnu vozačku dozvolu, koju skoro ni u jednoj zemlji Evrope ne traže ali vam je neophodna u Grčkoj i Makedoniji. Još jedan dokument je obavezan za vozače, čiji je automobil registrovan na tuđe ime. Dozvola za upravljanje tuđim vozilom je neophodna u svim zemljama Evrope, a moraju je imati i vlasnici vozila koja su kupljena na lizing. Cena je 1.500 dinara. Rok važnosti je godinu dana od dana izdavanja.

Međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom može da se izvadi u poslovnicama AMS Srbije, a „zeleni karton“ u osiguravajućim kućama kod kojih je zaključeno obavezno osiguranje vozila.

Možda Vam se svidi i