Sremska Mitrovica- U zgadi Palate pravde u Sremskoj Mitrovici, danas je u okviru obeležavanja Evropskog dana civilnog prava, održan „Dan otvorenih vrata za učenika srednjih škola“.

Ovaj dan se obeležava u poslednjoj nedelji meseca oktobra, a ove godine je u organizaciji Prekršajnog suda a u saradnji sa JUESEJD-om (USAID) i uz podršku JRGA – Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, po prvi put održan i u Sremskoj Mitrovici.

Cilj organizovanja „Dana otvorenog suda za učenike srednjih škola“ jeste upoznavanje mladih ljudi sa načinom funkcionisanja prekršajnih sudova, ulogom prekršajnih sudova i njihovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije, kao i postupkom koji se vodi pred ovim sudovima.

U cilju prezentacije prekršajne materije srednjoškolcima, izvedena je simulacija suđenja povodom maloletničke tuče, u kojoj su svi učesnici postupka: sudija okrivljeni, branioci, svedoci i ostali učesnici, učenici pravnog smera Srednje ekonomske škole „9. maj“ iz Sremske Mitrovice.

Ističući jako dobru saradnju sa mitrovačkim Sudom, Siniša Jukić, direktor srednje Ekonomske škole „9. maj“ je rekao da je Dan otvorenog suda odlična ideja, zbog toga što će učenici po prvi put raditi simulaciju suđenja u prostorijama Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici.

Srednjoškolcima se pored predsednika Prekršajnog suda, obratio i predstavnik Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, predstavnik advokature, predsednik Ogranka Advokatske komore Vojvodine za Sremsku Mitrovicu, predstavnik Saobraćajne policijske ispostave za Sremsku Mitrovicu koji je prezentovao teme iz oblasti bezbednosti saobraćaja bliske mladima, predstavnik strukovnog udruženja sudija prekršajnih sudova, kao i predstavnik Centra za socijalni rad koji je objasnio njihovu ulogu i značaj u prekršajnom postupku prema maloletnim učiniocima prekršajnih dela.

U okviru programa učenici su obišli prostorije Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, radi boljeg upoznavanja rada suda i načinom kretanja predmeta.

sud2

sud1

You may also like