Baby friendly program

Sremska Mitrovica – Ove godine Opšta bolnice Sremska Mitrovica, odeljenje neonatologije u sklopu Službe za ginekologiju i akušerstvo obeležava 15 godina uspešnog funkcionisanja programa Baby friendly.

Od 2000. godine, odeljenje neonatologije organizuje rad sa bebama i majkama po principu Bebi frendli hospital inicijative, a po ovom program nakon porođaja,novorođenče se ne odvaja od majke, već se zajedno, nakon dva sata premešta u sobu, gde zajedno borave sve do otpusta kući.

“Program se pokazao kao izuzetno dobar i poželjan, s obzirom na važnost prvog kontakta majke i bebe u svakom smislu te reči, a pre svega u psihološkom“- ističe Dr Dragana Dokić, šef odeljenja neonatologije i dodaje da opravdanost za dugogodišnje uspešno sprovođenje ovog programa leži u dobroj organizaciji na odeljenju, savesnom timu lekara i medicinskih sestara, kao i zahvalnosti i pohvalama majki, o čemu svedoče zapisi u knjigama utisaka.

Odeljenje neonatologije poseduje svu neophodnu, savremenu aparaturu koja se koristi u dijagnostičko-terapijske svrhe, kao i za rad odseka za poluintenzivnu negu u kome su smešteni inkubatori, bebiterm, reanimacioni stolovi, foto-lampe, aspiratori, centralni kiseonik, kardiorespiratorni monitor, infuzione pumpe, kao i ostali neophodni aparati za dijagnostiku i terapijske mere.

U toku boravka na odeljenju majkama je dostupna edukacija u smislu maksimalne podrške dojenju i upotrebe prirodne ishrane kao najboljeg izvora za zdravije bebe.

„Svu ekstremno nezrelu i životno ugroženu novorođenčad zbog urođenih anomalija upućujemo u ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u Beogradu ili Novom Sadu. U našoj bolnici radi se EHO CNS u ultarzvučnom kabinetu, a svakodnevno se obavi i veliki broj konsultativnih pregleda na Dečijem odeljenju i Dečijoj hirurgiji. Stalna praksa je i edukacija zaposlenih, jer je usvajanje novih saznanja i dostignuća ključ za napredak u profesiji i kvalitetniju bolničku uslugu“, naglašava dr Dokić.

Na neonatološkom odeljenju rade tri pedijatra – neonatologa: Dr Dragana Dokić, Dr Violeta Mitrović i Dr Tatjana Kozlina koje zajedno sa 16 medicinskih sestara pružaju pedijatrijske usluge 24 sata dnevno, za oko 1500 beba,koliko se, tokom godine rodi u mitrovačkom porodilištu.

You May Also Like