Uz račun za struju i zahtev za JMBG

Sremska Mitrovica – Novi računi za struju koji na kućne adrese stižu od aprila, pored toga što su i dalje zbunjujući mnogim potrošačima, dobili su još jednu novinu, a to je poziv za dostavu tačnog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) koji je ovog meseca stigao uz račun.

Kako piše u pozivu svi podaci su neophodni kako bi „EPS Snabdevanje“ za sve vreme trajanja ovog ugovornog odnosa s kupcima imao potpune i tačne podatke o licima sa kojima je u ugovornom odnosu.

Ukoliko ipak ne postupite po ovom pozivu, „EPS Snabdevanje“ će biti prinuđeno da uputi zahtev za naknadu štete, a ako i ovaj zahtev budete zanemarili, EPS će sudskim putem tražiti naknadu štete – ističu u pozivu.

U EPS kažu da je pored imena, prezimena i adrese prebivališta potreban i JMBG i da je to bitan element svakog ugovora o prodaji električne energije.

“U svakom ugovornom odnosu neophodno je da se zna tačan identitet obe ugovorne strane kako bi se tačno znalo sa kim ste u ugovornom odnosu. JMBG je podatak koji je bitan kako za zasnivanje ugovornog odnosa, tako i za potrebe praćenja ispunjavanja ugovora”, kažu u EPS.

You May Also Like