Novi Zakon o zaštiti potrošača, koji počinje da se primenjuje 22. septembra, skraćuje rok za odgovor na reklamaciju na osam dana i daje nova ovlašćenja tržišnoj inspekciji, koja će moći da sankcioniše trgovce.

Reč je o zakonu koji je gotovo u potpunosti usklađen sa evropskom potrošačkom regulativom, a učinjeno je mnogo da se ojača institucionalni okvir u kome će se sprovoditi.

Pozivajući se na podatke dobijene od Centra za zaštitu potrošača Srbije, list navodi da će potrošači imati rok od 14 dana da bez objašnjenja vrate proizvod kupljen na daljinu, a moći će i da reklamiraju proizvod bez ambalaže.
Još jedna od izmena je i ukidanje sudskih taksi za potrošačke sporove čiji su iznosi manji od 500.000 dinara. U prvih šest meseci od kupovine, roba će moći da se poporavlja samo uz izričito odobrenje potrošača. Ukoliko je nezadvoljan potrošač će moći da bira između popravke i zamene nekog proizvoda.

Zakon predviđa i uvođenje savetodavnih tela pri javnim komunalnim preduzećima gde će biti uključeni i predstavnici evidentiranih udruženja za zaštitu potrošača.

Davaoci usluga će moći da obustave pružanje usluge ukoliko potrošač ne izmiri obaveze u roku od dva meseca, a ako osporava dugovanje a nastavi da uplaćuje tekuće obaveze, neće biti isključen sa mreže do okončanja postupka.

Zakon, takođe, jasno definiše kriterijume za rad udruženja potrošača, kao i obaveza lokalne samouprave da pomogne njihov rad u cilju što bolje informisanosti i savetodavne pomoći potrošača.

Možda Vam se svidi i