Sremska Mitrovica/PR Objava/ – Na osnovu informacije ZZJZ Sremska Mitrovica i komisije za bolničke infekcije Opšte bolnice Sremska Mitrovica o pogoršanoj epidemiološkoj situaciji gripa na području Srema uz predlog mera za sprečavanje širenja virusa u Opštoj bolnici S.Mitrovica, v.d.direktora Opšte bolnice S.Mitrovica doneo je odluku:

Zbog daljeg pogoršanja epidemiološke situacije gripa i prevencije unosa i širenja virusa gripa u bolničkim uslovima, ZABRANJUJU SE POSETE do normalizacije epidemiološke situacije.

Tokom protekle nedelje registrovan je dalji porast oboljenja sličnih gripu u Sremu, koji je doveo do pogoršanja epidemiološke situacije ove bolesti. Na području opština Sremska Mitrovica, Ruma, i Inđija , prema podacima ZZJZ S.Mitrovica, zabeležen je vrlo visok prag intenziteta aktivnosti virusa gripa, mahom kod školske dece i omladine. Kao i predhodnih godina (osim 2009. koja je bila pandemijska), registriju se smrtni ishodi uglavnom kod nevakcinisanih lica sa pratećim hroničnim oboljenjima, kod kojih je grip bio doprinesući faktor za smrtni ishod. Na području Sremskog okruga potvrđeno je prisustvo virusa gripa u pet opština – Šidu, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici i Irigu. Prisustvo virusa gripa laboratorijski je potvrđeno kod 15 obolelih iz 26 uzoraka,koje je dostavio ZZJZ S.Mitrovica i 5 uzoraka uzetih u zdravstvenim ustanovama u Novom Sadu i Beogradu.

Nakon sastanka Komisije za bolničke infekcije Opšte bolnice Sremska Mitrovica, donet je zaključak o daljim merama koje će se preduzimati u Opštoj bolnici, zbog daljeg pogoršanja epidemiološke situacije:

– zabraniti posete na odeljenjima, obezbediti dovoljan broj maski za osoblje i pravilno ih koristiti, svaki slučaj bolesti sličan gripu prijaviti pripravnom epidemiologu, odvajati pacijenta sa znacima oboljenja sličnom gripu od pacijenta koji nisu febrilni, lečiti obolele po kliničkim indikacijama i pratiti zdravstveno stanje zaposlenih koji neguju pacijente sa gripom (ukoliko se pojave simptomi gripa, uputiti izabranom lekaru i obavestiti epidemiologa).

You may also like