Sremska Mitrovica – U prostorijama školice muzike „Vivak“ održana je prva audicija za male učesnike festivala “Vivkovizija”
Na prvoj audiciji se pojavilo više od 50 mališana! To je još jedan dokaz da je ova manifestacija i kod dece i kod roditelja prepoznata kao izuzetno uspešna.
Mališani su pevali pred roditeljima i žirijem u sastavu: Tamara Pajkanović (nastavnik i idejni tvorac festivala), Igor Aštalkovski (producent, radio Ozon) i Marko Ribić(urednik radio Ozon i finalaista Prvog glasa Srbije).

I ove godine biće izabrano 12 mališana koji će pevati na Festivalu a radio Ozon nezvanično saznaje da će i ostali mališani učestvovati, možda u horskom pevanju jer su sva deca pokazala odlično pevačko umeće.Žiriju predstoji težak zadatak odabira najboljih izvođača.

”Vivkovizijа” je Festivаl nа kome decа, kаo vokаlni solisti, iskаzuju svoje umeće u pogledu vokаlne tehnike, kvаlitetа interpretаcije, mаštovitosti scenskog nаstupа, emocionаlnog izrаžаjа i interpretаcije. Osim vokаlnih ostvаrenjа dece, umeće u pogledu komponovаnjа, аrаnžirаnjа i stvаrаnjа tekstovа nаmenjenih ciljnoj grupi, pokаzuju i rаzvijаju i stаrijа decа.
Svi tekstovi i kompozicije koje se izvode nа Festivаlu su pisаne i komponovаne od strаne učenikа osnovnih i srednjih školа.

Tradicionalni Festival “Mitrovačka Vivkovizija” u organizaciji Muzičke škole ”Petar Krančević”, školice muzike „Vivak“ Sremska Mitrovica, ove godine biće organizovan pod pokroviteljstvom Grada u Poslovno sportskom centru “Pinki” u Sremskoj Mitrovici, 10. aprila 2013. godine.

Vivkovizija je festival dečijeg stvaralaštva.U njemu se takmiče kao autori muzike i teksta učenici osnovnih i srednjih škola.

You may also like