Sremska Mitrovica – Prema novim informacijama o aktivnosti Vatrogasno spasilačkog bataljona Sremske Mitrovice u proteklom periodu na teritoriji Srema, po rečima načelnika za vandredne situacije Stevana Pejića, ovu godinu možemo smatrati „normalnom“ jer je neki normalan broj intervencija. Za jedinicu ove veličine i teritorije normalan broj intervencija je od 700 do 800 na godišnjem nivou.

Od 1.do 22. jula prošle godine u periodu žetvenih radova bilo je 176 intrevencija, dok je ove godine u istom periodu zabeleženo 89 intervenicija. Najveći broj požara je bio na otvorenom prostoru.

– Očigledno smanjenje intervencija posledica je čestih padavina jer se povećava vlažnosti gorivog materijala u prirodi (sena, slame, suve trave i smeća). U ovom mesecu kada je i završetak žetve očekuje se oko 110 intervencija što je povećanje za 20 do 30% na mesečnom nivou, dodao je načelnik.

Zbog sazone godišnjih odmora apeluje se na građane da preduzmu preventivne mere zaštite od požara pre putovanja, da u stanovima obavezno isključe sve potrošače električne energije izuzev neophodnih (alarmi, zamrzivači), isključe gasne potrošače, dotok gasa i vode.

You may also like