Sremska Mitrovica – Sremskomitrovački “Vodovod” je prema planu za ovu godinu počeo radove na izgradnji vodovodne mreže za Ravnje, selo u mačvanskom delu opštine.

Završetkom vodovodne mreže u Zasavici I stekli su se uslovi za nastavak izgradnje vodovodne mreže prema Ravnju u dužini od 4 km do prvih kuća u selu. Generacije Ravnjanaca su do vode dolazile pomoću kopanih bunara i hidrofora.

Takva voda nije obezbeđena adekvatnim merama zaštite i dezinfekcije, pa je njena zdravstvena ispravnost pod znakom pitanja. U takvim uslovima, većina meštana se pijaćom vodom snadbevala sa javne česme.

“Selo će konačno dobiti higijenski ispravnu vodu za piće i to će biti početak vodosnadbevanja mesta u mačvanskom delu opštine koji su do sada bili bez vode”, rekla je Vesna Vladisavljević, tehnički direktor JKP “Vodovod”.

Ove godine su se konačno stekli tehnički i materijalni uslovi za nastavak izgradnje vodovodne mreže. Projektovanje, pribavljanje potrebne dokumentacije i dobijanje dozvole za izgradnju , uradio je Projektni biro JKP “Vodovod”. Zbog obima posla, radovi će se odvijati fazno. Plan I faze predviđa instaliranje primarnog tranzitnog cevovoda u dužini od 4 km, a ukupna dužina od Zasavice I do ulaska u Ravnje iznosi blizu 11 km..U toku je zavarivanje cevovoda, kako bi se počelo sa njegovim polaganjem prema Ravnju.

Za I fazu radova obezbeđeno je 14 miliona dinara. Polovinu sume plaća lokalna samouprava iz gradske kase, a polovinu “Vodovod” iz sopstvenih sredstava. Projektovana vrednost ukupnih radova je oko 38 miliona dinara.

Po rečima predsednika Saveta Mesne zajednice Ravnje Radmila Budečevića, za selo je ovaj poduhvat od istorijskog značaja. Ovo je jedan prelomni trenutak sa zdravstvenog aspekta za 1.400 stanovnika ovog mesta.

Ulaganjem u izgradnju vodovodne infrastrukture grad Sremska Mitrovica i JKP “Vodovod” nastavljaju sa ostvarivanjem planova na poboljšanju uslova života u seoskim sredinama.

You may also like