Sremska Mitrovica – U Srbiji je u prethodnom periodu realizovan projekat „Podrška uvođenju Nacionalnog programa za rano otkrivanje na rak dojke, grlića i debelog creva koji finansira Evropska unija iz predpristupnih fondova za Srbiju “ je doprinos unapređenju zdravlja stanovništva Srbije.

Osnovna svrha samog Projekta je rano otkrivanja (skrining) raka a time i smanjivanje mortaliteta ( umiranje ) i poboljšanje kvaliteta života pacijenta. Rano otkrivanje za sada nije moguće kod svih vrsta raka, ali je moguće kod nekih od najčešćih vrsta: kod raka dojke, grlića materice i debelog creva. Smrtnost od raka dojke, grlića materice i debelog creva u Srbiji prelazi prosek u Evropi i ima značajan udeo u ukupnoj stopi smrtnosti od malignih bolesti i opterećenosti bolešću.

Ovi podaci ukazuju na potencijalnu zdravstvenu korist od dobro organizovanog sistema za rano otkrivanje raka. Broj spasenih života u jednoj godini mogao bi se meriti hiljadama. Rana dijagnoza i lečenje raka grlića materice, dojke i debelog creva mogu imati značajan uticaj na smanjenje ukupnog mortaliteta od malignih bolesti i na bolje zdravlje stanovništva Srbije.

Specifični ciljevi projekta :

1.Jačanje organizacionih kapaciteta zdravstvenih ustanova za skrining
programe
2. Unapredjenje osposobljenosti kadrova kroz edukacije zdravstvenih radnika
uključenih u programe ranog otkrivanja maligniteta
3. Podrška kampanji za uključivanje stanovništva ( ciljnih grupa ) u programe

Ministarstvo zdravlja je od maja meseca 2013 godine u procesu implemenetacije skrinig programa za rano otkrivanje karcinoma grlića materice na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Sremskoj Mitrovici . Na pregled se pozivaju žene dobi 25-64 godina sa teritorije grada,  a organizaciju pozivanja sprovodi Dom zdravlja Sremska Mitrovica.

Za praćenje sprovođenja i kontrolu kvaliteta svih komponenti Programa u Sr.Mitrovici je zadužen Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica, kao i za evaluaciju. Evaluacija će se sprovoditi u skladu sa Uputstvom za prikupljanje podataka i
obuhvata ocenu uspešnosti sprovođenja Programa i ocenu efekata Programa skrininga . Za kratkoročnu procenu uspešnosti sprovođenja Programa vrednovaće se: odaziv, vreme proteklo od pozivanja žena na pregled, obaveštavanja o pozitivnom rezultatu testa, vremenski interval do daljih pregleda itd. Dugoročno, procena sprovođenja Programa odnosi se na procenu smanjenja stope obolevanja (morbiditeta i incidencije) i smrtnosti (mortaliteta).

Zavod za javno zdravlje će redovno podnositi izveštaj Ministarstvu zdravlja i Kancelariji za skrining u Institutu za javno zdravlje Srbije na nedeljnom i mesečnom nivou.

You may also like