Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine objavila je javnu nabavku za usluge zaštite od prirodnih rizika i opasnosti – uništavanja komaraca.

Kod povećane brojnosti odraslih formi komaraca moraju se preduzeti radnje na njihovom suzbijanju. Najčešće se to radi tretiranjem insekticidima koji poseduju rešenje nadležnog Ministarstava o odobrenju za korišćenje preparata u komunalnoj higijeni. Tretiranje odraslih formi vrši se: sa zemlje i iz vazduha.

Po dokumentaciji javne nabavke tretman odraslih komaraca treba da se izvrši sa ULV aparatom, koji prvenstveno služi za suzbijanje odrasle forme komaraca i to na manjim lokacijama.  Radni zahvat mu se kreće od 100 do 300 metara (zavisno od jačine aparata).

Sa ovim aparatom rade nekoliko firmi iz Novog Sada i Beograda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aćimović Dario iz preduzeća “Ciklonizacija” Novi Sad, za radio Ozon je objasnio da se tretiranje odraslih komaraca vrši hemijskim sredstvima, sa zemlje preparatima„ajkon“ i „tibi“, koji su zvanično registrovani i neškodljivi za ljude, dok se za prskanje sa zemlje koristi hemikalija „akvarezlin“.

“Ciklonizacija” će po rečima Aćimovića učestvovati na tenderu koji je raspisala Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine.

Na teritoriji grada Sremska Mitrovica hemijsko tretiranje odraslih komaraca uspešno je izvršeno 2009.godine, a tretiranje je uradilo preduzeće “Eko san” iz Beograda koje je tada  putem tendera dobilo ovaj posao. Još jedan tender je dobio “Eko san”, 2012. godine.

Biološko tretiranje komaraca ove godine je pet puta, radila Miva iz Inđije na teritoriji Sremske Mitrovice, koja već nekoliko godina vrši suzbijanje larvi komaraca preparatom K – Stop.

Visoke temperature krajem aprila i početkom maja uzrokovale su značajniju brojnost ovih malih napasnika, i inicirale tretiranje, kojih je bilo pet na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

Oblačno i kišovito vreme na kratko je rešilo problem sa komarcima, međutim već sa toplim danima ponovo počinju muke sa odraslim komarcima.

Obzirom da je javna nabavka u toku i da je preciziran datum o donošenju odluke ko će vršiti tretman odraslih komaraca na teritoriji Sremske Mitrovice,  građani, kojima su komarci već poprilično dojadili , mogu očekivati zaprašivanje komaraca krajem jula ili početkom avgusta, kada ovi mali napasnici najviše i dosađuju.

Konkursna dokumentacija javne nabavke se može preuzeti u prostorijama Gradske uprave Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13, soba 44, svakog radnog dana od 7 do 15 časova do 18.jula i 18. jula od 7 do 9 časova ili na Portalu Uprave za javne nabavke, gde su poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija dostupna.

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, 18. jula u 11,00 časova u prostorijama Grada Sremska Mitrovica, u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku, izvršiće se otvaranje ponuda.
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

 

You may also like