Sremska Mitrovica – Ministarstvo finansija i privrede planira nove izmene poreskih zakona. Kada prođe Vladu i parlament, nova verzija Zakona o porezu na dohodak građana doneće preraspodelu opterećenja zarada. Umesto sa 12 odsto, plate će biti oporezovane sa 10 odsto, ali će zato doprinosi za PIO fond porasti sa 22 na 24 odsto. Neoporezivi deo zarade trebalo bi da se poveća sa sadašnjih 8.776 na 11.000 dinara.

Preduzetnici će ubuduće moći samo deo profita da proglase ličnom zaradom i na njega plate poreze i doprinose. S druge strane, vlasnici vikendica, stanova i kuća u kojima ne žive, plaćaće porez na pripisani prihod.

Ovaj porez bi plaćali vlasnici više od jedne stambene nepokretnosti, ako je druga nepokretnost vrednija od 50.000 evra. Obračunavao bi se i onima koji poseduju poljoprivredno zemljište površine veće od pet hektara, kao i vlasnicima drugih nepokretnosti vrednijih od 50.000 evra koje ne koriste za poslovanje.

Od oporezivanja pripisanog prihoda izuzeti su stan, odnosno stambeni objekat gde vlasnik ima prijavljeno prebivalište, objekti i zemljište koje vlasnik koristi za obavljanje samostalne delatnosti na koje plaća porez na stvarni prihod, poljoprivredno zemljište površine do pet hektara, kao i sve nepokretnosti na koje se plaća porez na zakupninu. Osnovicu za primenu efektivne poreske stope od 15 odsto predstavlja tri odsto tržišne vrednosti nepokretnosti umanjena za dinarsku protivvrednost 50.000 evra. Na taj način se obveznici čija je druga nepokretnost tržišne vrednosti manje od 50.000 evra praktično oslobađaju obaveze za ovaj porez. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji su ga priveli nameni oslobađaju se ove obaveze u periodu od pet godina od podizanja novih zasada. Tako se zapravo ukida porez na katastarski prihod.

Prihod od izdavanja nepokretnosti izmenama Zakona o porezu na dohodak građana tretiraće se kao prihod od kapitala. To znači da će se na prihode od izdavanja nepokretnosti primenjivati efektivna poreska stopa od 15 odsto. Ovi prihodi i dalje neće ulaziti u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana.

Izvor: Novosti

You may also like