Sremska Mitrovica – Ministar finansija i privrede najavio je sinoć da po zakonu do kraja juna moraju da se raspišu javni konkursi za izbor novih direktora u javnim preduzećima.
Podsetimo, po Zakonu o javnim preduzećima 30. juna ističe rok za raspisivanje konkursa za direktore svih državnih firmi.

U Sremskoj Mitrovici 12. juna je na osnovu Zakona o javnim preduzećima Skupština grada Sremska Mitrovica, donela odluku da u pet javnih preduzeća umesto upravnih formira nadzorne odbore.

Na sednici koja je održana radi formiranja nadzornih odbora, najavljeno je da će u našem Gradu kako Zakon i predviđa biti raspisani konkursi za direktore javnih preduzeća.

U Sremskoj Mitrovici su u toku izbori u Mesnim zajednicama, pa se očekuje da će nakon ovih izbora biti zakazana i sednica povodom sprovođenja javnog konkursa za direktore.

U Vladi Vojvodine se krenulo sa imenovanjem komisija za izbor direktora u nekim preduzećima, pa se očekuje da će uskoro u svim opštinama u Vojvodini ova obaveza biti izvršena.

Na sednici 19. juna, Vlada Vojvodine je u skladu sa novom zakonskom regulativom o regulisanju sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća, imenovala je stalne članove komisije za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ i Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad.

Po novim izmenama Zakona budući direktor ne može biti član nijedne političke stranke, odnosno biće mu određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke.

You may also like