Unija traži odlaganje primene komunalnih taksi

Sremska Mitrovica – Unija poslodavaca grada Sremska Mitrovica obratiće se gradonačelniku Sremske Mitrovice sa inicijativom da primi predstavnike ovog udruženja i privrednike kojima je u odnosu na prethodnu godinu enormno povećana lokalna komunalna taksa za isticanje firme radi podnošenja predloga da se odloži primene dostavljenih rešenja do izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama, piše u izveštaju Unije.

Opštinskom odlukom a na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012) jedna kategorija preduzetnika oslobođena je plaćanja takse, dok je za ostale koji ostvaruju veći prihod od 50 miliona din. propisano maksimalno zaduženje u visini od dve, tri ili šest prosečnih zarada, u zavisnosti od kategorije obveznika.

„Na ovaj način firmarine su za neke naše kolege povećane sa prošlogodošnjih 9000,00 din na 102000,00 din što znači 11,3 puta određujući maksimalne stope , ne vodeći računa o ekonomskoj opravdanosti takvog poteza. Dakle ako je zakon i utvrdio da ovaj iznos može biti do dve prosečne zarade (što inače smatramo nedopustivo visokim i neprimerenim nametom jer on nepostoji ni u jednoj zemlji članici Evropske unije), postavlja se pitanje zašto je morala biti primenjena maksimalna stopa i zašto se nisu kako to već Zakon daje mogućnost utvrdila merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i na osnovu njih utvrdila lokalna komunalna taksa u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica i posebno olakšice za pojedine obveznike“, piše u saopštenju.

U Uniji poslodavaca smatraju nedopustivim da se za ovako drastično povećane  namete čije rešenje se dostavlja krajem oktobra meseca ne omogućujući obveznicima da obaveze plaćaju kvartalno pa će to sada morati da urade u roku 15 dana. Istovremeno su pozvali sve preduzetnike koji su dobili rešenja  da podnesu žalbu u određenom roku .

You May Also Like