Unija poslodavaca planira sastanak sa lokalnom samoupravom

Sremska Mitrovica – Na stalnoj konferenciji gradova i opština koja je organizovna  4. juna,  na temu ,,Modeli saradnje sa privatnim sektorom”,  učestvovao je i predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica.

Centralna tema skupa je bila,  predstavljanje rezultata istraživanja  funkcionalnosti rada postojećih Privrednih saveta i drugih oblika saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou (Sosijalno-ekonomskih saveta i Saveta za zapošljavanje.

Predsednik Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica  je na  ovom skupu izneo iskustva u radu Socijalno-ekonomskog saveta i inicijativama da se formira Privredni savet u skladu sa Evropskom praksom.

On je na ovom skupu izneo i zalaganje Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica  da se Zakonom o lokalnoj samoupravi čije su izmene  trenutno u javnoj raspravi eksplicitno utvrdi obaveza gradskih i  opštinskih skupština da Statutima opština i gradova urede osnivanja Privrednih saveta, struktura članova i način njegovog izbora kao i obavezu da u pojedina stalna skupštinska radna tela koja su od značaja za razvoj preduzetništva imenuje i po jedan predstavnik lokalnog udruženja  poslodavaca.

Na sednici Upravnog odbora Unije poslodavaca grada Sremska Mitrovica održanoj 30.maja, konstatovano je da je neophodno zatražiti prijem i sastanak sa gradonačelnikom gosp.Branislavom Nedimovićem, predsednikom skupštine grada gosp. Milanom Kovačevićem i gosp.dr Milanom Latkovićem, predsednikom gradskog odbora Socijalističke partije, kako bi se utvrdilo da li postoji politička volja da se ustanove i formiraju radna tela i  forumi kako sa predstavnicima lokalne vlasti tako i sa opštinskim odborima političkih partija i uključenju predstavnika udruženja poslodavaca u pojedina skupštinska radna tela kako bi se  uspostavio stalni i na poverenju zasnovan dijalog predstavnika lokalne vlasti, političkih partija i udruženja poslodavaca što bi omogućilo zastupanje interesa preduzetnika pred organima lokalne samouprave prilikom donošenja lokalnih odluka, propisa  i zakona.

You May Also Like