Sremska Mitrovica – Na osnovu  Zakona o javnim preduzećima koji je nedavno usvojila Skupština Srbije,  Skupština grada Sremska Mitrovica, donela je odluku da  u pet javnih preduzeća umesto upravnih formira  nadzorne odbore,  koje će činiti predsednik i dva člana.

Skupštinskom većinom razrešeni su dosadašnji upravni odbori u  javnim preduzećima i imenovani su članovi nadzornih odbora koji već danas stupaju na dužnost.

Odbor čine tri člana, dva su birana iz reda lokalne samouprave, a jedan iz reda zaposlenih.

U Nadzorni odbor JP ,,Srem gas” imenovani su Dragan Vulin, predsednik, članovi Vesna Vladisavljević  i Dragan Budošan.

U Nadzorni odbor JKP ,,Komunalije” imenovani su Dejan Stepanović, predsednik, i članovi Nebojša Ognajanović, Vladimir Lukjančenko.

U Nadzorni odbor JKP “Toplifikacija” imenovani su Branko Kozlina, predsednik,  članovi Branislav Mitrović i Željka Ličina.

U Nadzorni odbor JKP ,, Vodovod” imenovani su Stanomir Marković, predsednik, članovi Ranko Malešević i Zoran Maksimović.

U Nadzorni odbor JP “Direkcija za izgradnju grada” imenovani su Radmilo Budečević, predsednik, članovi Vladan Jovanović i Slobodan Sretenović.

Nadzorni odbori su birani na četiri godine, a osnivački akti su promenjeni radi usklađivanja sa novim Zakonom o javnim preduzećima.

Zakonom o javnim preduzećima koji je napravilo Ministarstvo finansija i privrede Srbije, predviđeno je i da se direktori biraju na konkursima, kao i da direktor javnog preduzeća koji obavlja tu funkiju neće moći da bude član političke partije.

Očekuje se da će do kraja meseca,  kako Zakon i predviđa biće raspisani i ovi konkursi.

You may also like