Sremska Mitrovica – Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima
u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја.

Uvidjajući činjenicu da domaća javnost nije dovoljno upoznata sa aktivnostima koje se sprovode u Srbiji u cilju iskorenjivanja nasilja nad ženama,Autonomni ženski centar se pridružio projektu Evropsku unije u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra, uz lokalne partnerske organizacije u Srbiji, Mreže Žena protiv nasilja i lokalnih partnerskih organizacija Udruženje Romkinja – Osvit (Niš), Ženski centar (Užice) i SOS telefon/Odbor za ljudska prava Vranje sprovodiće kampanju na teritoriji Srbije u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Lokalna podrška, pokrajinska i nacionalna podrška medija je veoma važna u borbi protiv nasilja. Od oktobra 2013.godine do oktobra 2014.godine, kampanja će obuhvatiti i medije. Jedan od lokalnih medija koji će se medijski pridružiti kampanji u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je i radio Ozon.

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.

Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine.

You may also like