Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, preduzela je mere sistematskg praćenja kvaliteta vazduha i jačine buke u 2013.godini.
Prati se uticaj zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu i obezbeđuje dostupnost podataka o kvalitetu vazduha.

Potpisvanjem ugovora sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica, uzimanjem uzoraka vazduha komunalne sredine za određivanje koncentracije sumpordioksida, azotdioksida, čađi, praškastih materija vrši na dva merna mesta u gradu tokom perioda od 10 meseci (od marta do decembra).

Jedno od tih mesta je industrijska zona u blizini topionice „Sirmiumsteel“, gde se uzorkovanje vazduha vrši svaki dan tokom navedenog perioda. Drugo mesto je centar Grada odnosno prostor u Pošti, se uzorkovanje vazduha vrši svaki dan tokom u perodu od pet meseci – od avgusta do decembra.

Na osnovu izveštaja dobijenih u predhodna tri meseca, monitoring je vršen za industrijsku zonu u neposrednoj blizini topionice „Sirmiumsteel“. Za ovaj period nije bilo prekoračena graničnih ni tolerantnih vrednosti.

Sistematsko merenje buke vrši se u toku pet meseci, od maja do septembra. Merenja se vrše na četiri lokacije u gradu – na keju, gde je izmeren nivo buke za dan i veče i on je manji od graničnih vrednosti za dan za 5 dB a noć za 2 dB. Merenja se vrše i u naselju „Matije Huđi“, ispred marketa, kod Pošte u centru grada i u industrijskoj zoni kod fabrike „Metalfer“ gde je takođe izmerena manja vrednost buke od graničnih vrednosti.

You may also like