Sremska Mitrovica – U nedelju 07. aprila, obeležava se Svetski dan zdravlja. S obzirom na javnozdravstveni značaj povišenog krvnog pritiska, Svetska zdravstvena organizacija je ove godine Svetski dan zdravlja posvetila upravo ovom zdravstvenom problemu sa ciljem da smanji učestalost infarkta i šloga kao posledica povišenog krvnog pritiska.

Specifični ciljevi ovogodišnje kampanje su:

– unapređenje znanja o značaju hipertenzije u strukturi obolevanja i umiranja stanovništva

– podizanje svesti o uzrocima i posledicama visokog krvnog pritiska, kao i mogućnostima prevencije

– podizanje svesti o važnosti zdravog okruženja u cilju promocije zdravih stilova ponašanja

– unapređenje znanja o najznačajnijim programskim aktivnostima i multisektorskoj saradnji u promociji  i prevenciji arterijske hipertenzije kod stanovništva Republike Srbije.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica  u saradnji sa Crvenim krstom, Domom zdravlja, Caritasom i drugim organizacijama povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja organizuje kontrolu i merenje  krvnog pritiska, kontrolu i merenje drugih parametara u krvi  kao i davanje saveta o ishrani sa krajnjim ciljem da se identifikuju načini za njihovo prevazilaženje.

Aktivnosti su planirane   8. aprila sa pocetkom u 12:00 časova ispred Supermarketa Idea u naselju Kamenjar.

Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći svetski uzročnici smrti koji odnose 17,3 miliona života svake godine. Od bolesti srca i krvnih sudova tokom 2011. godine u Srbiji je umrlo je 55.514 osoba (25.454 muškaraca i 30.060 žena). Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 54% u svim uzrocima smrti vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Žene su češće (59%) u odnosu na muškarce (49%) umirale od ove grupe bolesti, posmatrajući sve uzroke umiranja.

U Srbiji svakog dana od različitih oblika Kardiovaskularnih bolesti (KVB) umre 152 osobe. Svaki 8. umrli od različitih oblika KVB bio je u najproduktivnijim godinama života (25–64 godine), odnosno svaki 5. umrli bio je muškog, a svaki 14. bio je ženskog pola.

U periodu od 2002. do 2011. godine stope smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji opale su kod žena za 13%, a kod muškaraca za 15%. Prema poslednjim raspoloživim podacima, Srbija se nalazi u grupi zemalja sa rizikom koji je viši od prosečnog za zemlje Evropskog regiona i pored registrovanog pada stope umiranja od svih KVB.

You may also like