Sremska Mitrovica – Od početka septembra meseca veliki korak napravili su i mališani koji su krenuli u predškolsko. Predškolska ustanova “Pčelica” ove školske godine počela rad sa 1.934 malih polaznika.

Oni su smešteni u 7 objekata u gradu i 2 objekta u prigradskim naseljima u 21 grupi po selima. Formirano je 65 grupa celodnevnog boravka, 17 grupa sa decom jaslenog uzrasta i 32 grupe poludnevnog boravka. Da bi se izašlo u susret potrebama roditelja u seoskim sredinama upisano je 49 mlađe dece da pohađaju pripremni predškolski program. U manjem broju objekata formirane su liste za čekanje na upis, a najveći broj dece na čekanju je za objekat „Čuperak“ u Laćarku, 22 dece za obdanište i 5 jaslenog uzrasta.

Upisana deca i njihovi roditelji pored vaspitača i medicinskih sestara vaspitača, mogu da računaju na stučnu pomoć i podršku pedagoga, psihologa, logopeda, socijalnog radnika, defektologa, saradnika za fizičko vaspitanje kao i nutricioniste.

Međutim, veliki problem predstavljaju dugovanja koja roditelji nisu izmirili prema “Pčelici”, a u skladu sa Ugovorom deca dužnika će morati da budu ispisana. Kako saznajemo cena celodnevnog boravka dece od 3.500 dinara i poludnevnog od 850 dinara je dovoljna da se obezbedi hrana za korisnike i redovno plaćanje je neophodno radi normalnog funkcionisanja predškolske ustanove. Roditelji koji nisu izmirili obaveze upoznati su sa merama koje će biti preduzete ukoliko ne plate zaostali dug, a kako nam je rekao jedan od njih, dobili su rok za isplatu do 15. septembra.

– Do sada smo slali obaveštenja i opomene, a dugovanja su bila milionska. Najveća dugovanja se naprave u poslednja dva meseca pohađanja jer su roditelji već tada skoncentrisani na upis svoje dece u školu, rekla je načelnica Uprave za obrazovanje Mirjana Pjevac.

Ona apeluje na korisnike usluga predškolske ustanove da izmire svoja dugovanja jer je to u interesu kontinuiranog rada “Pčelice, a pre svega u interesu dece.

You may also like