(Ne)red na Centralnom groblju

Sremska Mitrovica – U poslednjih mesec dana zaživela je priča o lošem održavanju Centralnog groblja u Sremskoj Mitrovici. Sugrađani su se žalili na nemar pri održavanju grobnih mesta, kao i samih grobnica. Pritužbe su se uglavnom odnosile na pokošenu travu koju niko nije uklonio i koja je danima stajala na stazama, oko grobova i na nadgrobnim pločama.

– Vaze i plastično cveće je bilo svuda razbacano, trava nije pokupljena ni sa staza, ni sa grobova. Groblje je ostavljeno u šokantnom stanju, požalila se jedna sugrađanka.

12
Rukovodilac sektora pogrebno Zoran Đukić nam je na ove pritužbe rekao da je on dolaskom na mesto rukovodioca pomenuto groblje pronašao u veoma lošem stanju, a da je za vreme svog mandata okrečio kapelu, ubacio klupe, ofarbao žardinjere i kapiju, zasadio mladice, obezbedio novo vozilo za pogrebne usluge, a radnici redovno i uredno održavaju travnjake.

– Često nailazimo na problem pri košenju trave koja padne preko grobnica. Naš sektor nema nadležnost da radi bilo šta na grobnici i zbog toga smo primorani da ostavimo travu na tom mestu. Fotografije groblja koje je sugrađanka poslala sigurno su napravljene neposredno posle svežih radova kada radnici još nisu stigli da pokupe travu, rekao je Đukić. Cena održavanja groblja je simboličnih 1.590 dinara na godišnjem nivou i nije se menjala od 2009. godine, a u tu cenu su uračunata sva sezonska održavanja, dodaje.

2 1

Što se tiče pritužbi građana, rukovodilac je naglasio da će ubuduće pokušati da pronađe rešenje i za ovakve vrste problema.

Bojana Đorđić

You May Also Like