Sremska Mitrovica – Trgovina ljudima je međunarodni, organizovani, kriminalni fenomen koji ima teške posledice po bezbednost, blagostanje i ljudska prava njegovih žrtava. Naročito u cilju seksualne eksploatacije, trgovina ljudima je „visoko profitabilna – nisko rizična” kriminalna aktivnost, koja uništava kvalitet života, a ponekad i sam život njenih žrtava.

Devojke iz Srbije su sve češće žrtve trgovine ljudima. U najgorem položaju su devojke iz unutrašnjosti, one koje u gradove dolaze da bi studirale ili radile, a one su najčešće i prve na meti trgovaca ljudi.

U cilju edukacije i podizanje svesti o ovom fenomenu, sremskomitrovačko udruženje “Ženska inicijativa-Jefimija” zajedno sa Kancelarijom za mlade Grada Sremska Mitrovica, uz pomoć organizacije „Atina“, organizuje tribinu “TIČE SE I TEBE!”, koja će biti održana danas u 13:00 časova, u Gradskoj kući.

You may also like