Danas se širom sveta obeležava Svetski dan televizije za koju se smatra da je jedan od najuticajnijih i najzastupljenijih medija bez kojeg se moderan život ne da zamisliti i upravo zbog toga ima veliki značaj za društvo.

Dan se obeležava tako što se na globalnom nivou razmenjuju programi koji promovišu mir i toleranciju, programi koji podstiču kulturnu razmenu i razvoj društva uopšte, a ustanovila ga je generalna skupština Ujedinjenih Nacija 1996. godine.

25. aprila 1925. godine rođena je televizija, a prvi susret gledaoca sa  televizijom u tadašnjoj Jugoslaviji bio je u Beogradu 1939.godine.

Danas je televizijski program dostupan gotovo svima koji imaju internet, mobilne telefone i klasične FM antenske TV prijemnike, pa pored radija i interneta se još uvek uvažava kao jedan od najmoćnijih medija.

You may also like