Sveti Matej

Sremska Mitrovica – Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog jevanđelistu i apostola  Mateja.

Apostol Matej (starojevr. Matitjahu, dar Jahvea, odgovara srpskom imenu Božidar) jedan je od dvanaestorice apostola. Pre krštenja zvao se Levije.

Bio je Jevrejin, u službi Rimljana kao carinik u Kapernaumu. U tom vremenu carinik je bio ono što je danas poreznik. Porez je naplaćivao u zakupljenoj oblasti, pa se carinik (mitar) starao da skupi što više poreza ne bi li i njemu što više ostalo. Otuda Birviš govori o ljudima koji su ubirali dažbine, (Mt 9,10).

Po Svetom pismu kada ga je Isus Hristos pozvao da mu bude učenik (apostol) ostavio je sve i pošao za Njim, primivši Svetog Duha Matej je propovedao Jevanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji. U Etiopiji ga je pogubio knez čiju je ženi i sina krstio, no pokajavši se posle vađenja olovnog kovčega sa telom apostola Mateja iz mora, knez se i sam krstio i primio ime Mateja. Po smrti episkopa Platona, koga je apostol Matej postavio, Mateja se (posle sna u kome mu se javio apostol Matej) primio za novog episkopa u Etiopiji.

Prema predanju, Sv. apostol Matej je napisao (redosledom u Svetom pismu Novoga zaveta) prvo jevanđelje, sv. Jevanđelje po Mateju, te se naziva i jevanđelist Matej.

Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog jevanđelistu i apostola Mateja 16. novembra (po Julijanskom kalendaru), odnosno, 29. novembra po Gregorijanskom kalendaru.

You May Also Like