Sremska Mitrovica – Zdravstvene ustanove širom Srbije, pa i u našem gradu, prethodne nedelje imale su akciju u kojoj su pacijentima delili ankete sa ciljem prikupljanja podataka o zadovoljstvu korisnika uslugama, kako bi unapredili i poboljšali rad zdravstvenih ustanova.

Pacijenti su nam i bez ankete redovno govorili koliko su (ne)zadovoljni uslugama koje pružaju zdravstvene ustanove, kaže Danijela, radnik u apotekarskoj ustanovi. Uglavnom se žale na doktore i nedovoljnoj pažnji koju dobijaju od njih, na stanje samih ustanova, mada kažu da postoje poboljšanja poslednjih godina, čekanje u redovima, i „šetkanje“ sa šaltera na šalter  i sa odelenja na odelenje. Na pitanja iz ankete su rado odgovarali, najviše i najradije stariji pacijenti, da bi ih kako su sami rekli neko čuo.

Institut za javno zdravlje „Dr. Milan Jovanović Batut“ anketu, kao jedan od vidova prikupljanja informacija, sprovodi poslednjih 9 godina, a pored pacijenata koji kroz odgovore na pitanja daju korisne informacije, na nju odgovaraju i sami zaposleni u ustanovama.

Rezultati ankete biće poznati sledeće godine u februaru.

You may also like