Sremska Mitrovica – Sutra je poslednji dan za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova za letnje održavanje puteva koji su izuzeti iz mreže državnih puteva I i II reda.

Neblagovremenom će se smatrati ponuda ponuđača koja nije stigla u pisarnicu naručioca  zaključno sa 09. avgustom do 09:00 časova.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti sutra, 09. avgusta u 12:00 časova u prostorijama Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13, Sremska Mitrovica, u prisustvu članova Komisije i ovlašćenih predstavnika ponuđača.

You may also like