Sremska Mitrovica – Nesavesni vozači koji su  „sakupili“ 18 i više kaznenih poena i kojima je na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja, oduzeta vozačka dozvola mogu da povrate svoju vozačku dozvolu, ali tek pošto plate 40.000 dinara.

Uslov je i da odslušaju seminare koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Prijava i pohađanje seminara košta 25.000, a zatim sledi i ispit, koji staje 15.000 dinara, kao poslednji stepenik za ponovno dobijanje dozvole.

Dodatni trošak je i dobijanje lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima.

Uz popunjen obrazac prijave za obavezan seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, potrebno je priložiti u originalu i pisani dokaz o izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje.

Potrebno je dostaviti i pisani dokaz da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su izrečene, a ako je izrečena kazna zatvora, trebalo bi pripremiti i dokaz da je izdržana. Odštampan i popunjen obrazac prijave i potrebne dokaze vozači koji žele da vrate svoje dozvole mogu da pošalju poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Obaveštenja o seminarima za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola možete pratiti na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Link za stranicu: Ovde

Možda Vam se svidi i