Sremska Mitrovica – Dom zdravlja Sremska Mitrovica je nedavno obogatio svoj internet portal sa Brošurama UNICEF-a „Nezgode se dešavaju, šta uraditi kada se dese i kako ih sprečiti” namenjenim roditeljima i onima koji vode brigu o deci.

Knjige koje se mogu preuzeti u PDF formatu na na sajtu Doma zdravlja dzsm.rs ,  kako piše na ovom portalu,  služe da spreme one koji brinu o deci da se suočite sa opsanostima kojima svako dete može biti izloženo.

Mnogi zdravstveni problemi kod dece zahtevaju savet lekara ili stručnu pomoć, ali ne podrazumevaju brzo reagovanje ili potrebu za ekipom hitne medicinske službe, recimo, male posekotine, lako povišena temperatura, proliv ili zatvor, gušobolja, bol u ušima, krvarenje iz nosa, ospe, lakše iščašenje skočnog zgloba, mala modrica …

Neke od ovih problema možete rešiti i sami, ako imate osnovna znanja u pružanju prve pomoći i komplet za prvu pomoć. Ali ako niste sigurni šta treba da uradite, pitajte svog lekara.
Brošure UNICEF-a „Nezgode se dešavaju, šta uraditi kada se dese i kako ih sprečiti” možete naći  ovde

 

You may also like