Sremska Mitrovica – Ugovore o podsticaju kompanijama izvoznicima za grinfild investicije na teritoriji Vojvodine juče su potpisale kompanije „Cooper Standard“ i „Lames“ d.o.o iz Sremske Mitrovice, pošto su ispunile kriterijume propisane konkursom Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Uslovi konkursa su propisivali da investicija vredi minimum tri miliona evra i da omogućava otvaranje najmanje 100 radnih mesta u naredne tri godine, a maksimalan iznos subvencije po privrednom subjektu iznosi 100.000 evra. Takođe, najmanje polovina ostvarenog prometa ovih kompanija mora da potiče od izvoza. Podsticaji će biti realizovani po principu refundacije troškova ulaganja u materijalnu imovinu umanjenih za iskazan iznos PDV-a. Pokrajinski sekretarijat za privredu je ovaj program realizovao u saradnji sa VIP fondom.

Kompanija „Cooper Standard“ gradiće potpuno novu fabriku od 16.000 kvadrata. Ukupna investicija u Sremskoj Mitrovici iznosi 33,7 miliona evra, a biće otvoreno novih 530 radnih mesta, zaključno sa 2015. godinom. Kako je istaknuto, na ovaj način proizvodnja će biti udvostručena kao i izvoz, koji u ovom trenutku čini 35 odsto.
„Lames Group“ je italijanska kompanija iz sektora prateće automobilske industrije, treći najveći snabdevač prozorskim podizačima i sistemima vrata u Evropi. Investicija u Vojvodini je takođe u oblasti prateće automobilske opreme (podizači za prozore). Kompanija je prethodne tri godine bila u zakupu, a sada gradi halu od 7.700 kvadratnih metara. Pomoć im je odobrena za troškove privremenog zakupa. Visina investicije u Sremskoj Mitrovici iznosi 6,7 miliona evra. U Sremskoj Mitrovici radi 35 radnika, a biće otvoreno novih 215 radnih mesta u naredne tri godine.

You may also like