Sremska Mitrovica – U foajeu PSC „Pinki“ (Caffe Che), 28. aprila u 10:00 časova, biće održan Seminar za trenere, profesore fizičkog vaspitanja i sportiste. Tema seminara je Psihološka priprema, mentalni trening u vrhunskom sportu i program stručnog usavršavanja sportskih trenera.

Tokom seminara treneri će dobiti konkretna uputstva i savete koji će pomoći da kroz trenažni rad sa takmičarima:

– Trenažni proces učine efektivnijim
– Unaprede kontrolu motornog izvodjenja sportske veštine
– Podstaknu izgradnju adekvatne motivacije za trening i takmičenje
– Unaprede veštinu koncentracije
– Olakšaju proces upravljanja psihološkim pritiskom pred takmičenje
– Omoguće konstantnost sportskog postignuća eliminišući „bezrazložne padove“
– Kontrolišu sve bitne parametre koji utiču na takmičarski rezultat

Seminar predvoodi Petrašin Matijević, dipl. psiholog, član Sekcije za sportsku psihologiju, Društva psihologa Srbije

You may also like