Sremska Mitrovica – Predstavnici regionalnih razvojnih agencija Srema i Slavonije i Baranje, uz učešće predstavnika pokrajinske administracije, susreli su se u Rumi, gde su dogovorili pravce predstojeće prekogranične saradnje sa Republikom Hrvatskom od septembra meseca, saopšteno je na sajtu Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Osiječko-baranjska županija, sa svojim opštinama, jedan je od najuspešnijh regiona u korišćenju predpristupnih fondova EU, posebno u razvoju infrastrukture, jačanju konkurentnosti i razvoju privrede. Njihovi predstavnici potvrdili su da postoje mogućnosti za niz novih oblika zajedničke saradnje koja predstoji u pripremi projekata, te ostvarivanja uloga naših opština i razvojnih agencija.

Čelni ljudi razvojnih regionalnih agencija Srema i Slavonije i Baranje najavili su da će podrška EU novim projektima za prekograničnu saradnju biti usmerena na infrastrukturu i zaštitu životne sredine.

You may also like