Sremska Mitrovica – Objekti koji se ne budu legalizovali do kraja 2014. godine biće srušeni, najavljeno je iz Ministarstava za građevinu i urbanizam.

Svaki građanin Srbije koji podnese Zahtev za legalizaciju objekta upisaće svoj bespravno izgrađeni objekat u katastar nepokretnosti. Ukoliko to građani ne učine do naznačenog roka nelegalni objekti će biti srušeni.

Ovo je poslednje vršenje legalizacije, nakon čega u Srbiji više neće biti bespravne gradnje, ukoliko do toga dođe objekti će biti rušeni, a počinioci kažnjeni.

Legalizacija objekata se mora izvršiti, kako bi Republika Srbija ušla u Evropsku uniju.

Zakon o upisu svojine na nelegalno sazidanim objektima važiće do kraja 2014. godine. Legalizacija se odnosi na porodične kuće, stanove i delove u sambeno-poslovnim zgradama, vikendice, ekonomske i pomoćne objekte i objekte u kojima se obavlja zanatska delatnost, sagrađene do 11. septembra 2009. godine, kada je stupio na snagu Zakon o planiranju i izgradnji.

You may also like