Rano otkrivanje malignih bolesti

Sremska Mitrovica – Nacionalni program “Srbija protiv raka“ kao i nacionalni program za rano otkrivanje raka grlića materice, dojke i debelog creva predstavljaju odgovor naše zemlje i zdravstevenog sistema na činjenicu da su maligne bolesti jedan od najčešćih uzroka obolevanja i smrtosti u Srbiji. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije opredelilo se da 2013. bude godina skrininga.

Skrining predstavlja prepoznavanje do tada neotrkivene bolesti.

Skrining raka dojke sprovodi se organizovanjem mamografskih pregleda kod zdravih žena uzrasta od 50 do 69 godina.

Skrining raka grlića materice podrazumeva testiranje Papanikolau testom (citološki bris materice) žena uzrasta od 25 do 64 godine.

Za skrining raka debelog creva radi se test na prisustvo krvi u stolici koje se ne vidi golim okom (imunohemijski FOB test) i kolonoskopija ukoliko ja ovaj test pozitivan, kod muškaraca i žena uzrasta od 50 do 74 godine.

Skriningom treba da budu obuhvaćeni svi građani bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje. Nosioci sprovođenja Nacionalnih programa skrininga su: Domovi zdravlja, Instituti i zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove sekundarnog i tericijalnog nivoa zdravstvene zaštite, lokalna zajednica i mediji.

Skriningom je do sada u Srbiji obuhvaćeno preko 40.000 učesnika, a 630 građana upućeno je na dodatne pretrage i terapiju.

Skrinin će biti sproveden i u Sremskoj Mitrovici. Građani će na vreme biti obavešteni o detaljima, vremenu i mestu zdravstvene akcije.

You May Also Like