Sremska Mitrovica – Pre deset dana počelo je usaglašavanje na izmenama i dopunama Zakona o radu. U izmenama je predviđeno je da se pravo poslodavca da radnika zaposli na određeno vreme produži sa sadašnjih 12 meseci na dve godine, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a prenose agencije.

“Ministarstvo za rad je to predložilo, a imamo i spremnost jednog dela sindikata da to podrži“, kaže Martinović i dodaje da će zapošljavanje na određeno vreme od dve godine biti opšta norma, ali će zakon dozvoliti i izuzetke kad radnik može biti zaposlen i na tri godine.

Zapošljavanje na određeno vreme i na duži rok od dve godine bilo bi, prema predlogu Ministarstva za rad, dozvoljeno i kada se radi o određenom projektu koji je vremenski oročen, a zapošljavanje na određeno vreme bi korespondiralo sa trajanjem tog projekta. A zapošljavanje na određeno vreme na rok duži od dve godine bilo bi dopušteno i kod angažovanja stranaca.

You may also like