Sremska Mitrovica  –  Od  danas će biti poznato koji budžetski korisnici nisu poštovali rokove plaćanja od 45 dana u komercijalnim transakcijama, najavili su iz Ministarstva finansija i privrede Srbije.

U četvrtak, 16. maja istekao je rok od 45 dana za izmirenje dugovanja budžetskih korisnika prema privredi, a koje se sprovodi prema Zakonu o rokovima plaćanja.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama stupio je na snagu 31. marta ove godine. Po tom zakonu država je dužna da svoje obaveze izmiruje u roku od 45 dana, a prreduzeća u roku od 60 dana.

Registar Uprave za trezor mora da ima ažurnu evidenciju kako bi bio u mogućnosti da prati izmirenje rokova plaćanja po preuzetim novčanim obavezama državnih instucija, lokalnih samouprava, domova zdravlja, škola ali i svih drugih korisnika budžetskog novca.

Izvor: Beta

You may also like