Sremska Mitrovica – Radno vreme službi tokom praznika
GRADSKA UPRAVA – JAVNA PREDUZEĆA
Neradni dani su 01. do 06. maja.Prvi radni dan je 7.maj.

MUP SREMSKA MITROVICA

Neradni dani su 01. do 06. maja.Prvi radni dan je 7.maj.
POST EXPRESS
Neradni dani su 01. do 06. maja.Prvi radni dan je 7.maj.
TELEKOM
Neradni dani su 01. do 07. maja.Prvi radni dan je 7.maj.
POŠTA
Neradni dani su 01. do 07. maja.Prvi radni dan je 7.maj.

DOM ZDRAVLJA
• Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica: Ambulanta opšte medicine III Doma zdravlja Sremska Mitrovica (Dispanzer na Savi) 01.maja do 06.maja, radi u vremenu od 07.00-14.00 časova.
• Zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće: Školski dispanzer Doma zdravlja Sremska Mitrovica 01.maja do 06.maja od 07.00-20.00 časova
• Stomatološka zdravstvena zaštita pružaće se u vremenu od 07,00-14,00 časova
• Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
Neradni dani su 01. do 06. maja.Prvi radni dan je 7.maj.Tokom praznika u Zavodu za javno zdravlje radi dežurni lekar tokom praznika, koji se javlja na poziv lekara iz medicine rada.
APOTEKA

Celodnevno i noćno dežurstvo – apoteka u krugu bolnice radi redovno.Apoteka Stari šor 65

You may also like