Sremska Mitrovica – Skupština Srbije usvojila je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole.
Zakon stupa na snagu već danas, a usvojenim zakonskim rešenjima biće stvoreni uslovi za upis prava vlasništva bespravno izgrađenih objekata, a time i pravna sigurnost u eventualnom prometu, obezbeđenju hipotekarnih kredita…
Pravo upisa u katastar imaće oni koji su izgradili kuće do 300 kvadrata, stanovi u stambenim zgradama do 200, poslovni prostor do 100 metara kvadratnih, a vikendice do 200, zanatske radnje i pomoćni objekti do 100, garaže do 30 kvadratnih metara.

You may also like