Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica, Gradska upava za kulturu, sport i omladinu oglasila je poziv za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke radova na adaptaciji dela enterijera Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici.

Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u Gradskoj upravi Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova i 16. avgusta u vremenu od 07:00 do 09:00 časova, kao i na internet stranici naručioca i Portalu Uprave Sremska Mitrovica za javne nabavke. Rok za podnošenje ponuda je do 16. avgusta do 09:00 časova.

You may also like