Sremska Mitrovica – Prema podacima iz Sremske privredne komore, u ovoj godini je bila otežana realizaciju setve zbog loše ekonomske situacije poljoprivrednika koji su osiromašeni zbog posledica prošlogodišnje suše i nepovoljnih vremenskih uslova u početku setve zbog kojih je došlo do pomeranja setvenih rokova. Poljoprivredne proizvođače ove jeseni očekuje ubiranje useva sa 176.483 hektara.

Šećerna repa u 2013. godini ima smanjenje površina u odnosu na 2012. godinu za 10 %, zauzima 13.311 ha, suncokret zauzima 8.304 hektara, što je za 39 % više nego prošle godine. Kašnjenje u setvi i zaostajanje u nicanju su nadoknadili povoljni uslovi u toku proleća koji su povoljno uticali na razvoj ove kulture, problem zakorovljenosti na mnogim parcelama je zbog neblagovremene upotrebe herbicida. Soja u odnosu na prošlu godinu zauzima približno istu površinu, 23.442 ha. Zadržala je visoku zastupljenost u setvenoj strukturi u Sremu. Procena je da će ove godine prinos u Sremu, u odnosu na prethodni prosečan šestogodišnji prinos, biti 40 % manji. Merkantilni kukuruz je imao smanjenje površina u odnosu na 2012. godinu za 9 %, a najviše zbog povećanih površina pod pšenicom i katastrofalno niskim prinosima prošle godine i zauzima 127.765 ha.
Berba ranijih hibrida je počela početkom septembra, može se reći da je u ovom trenutku gro kukuruz zreo za berbu.

U Sremskoj privrednoj komori smatraju da kada se posmatraju usevi svih kultura može se konstatovati da je suša podsetila na prošlu godinu mada ne u tolikoj razmeri.

You may also like