Sremska Mitrovica – Novi Sad –  Pokrajinski sekretar Branislav Bugarski uručio je predstavnicima opština i gradova ugovore o sufinansiranju unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini.

Sremske opštine koje su ušle u realizaciju ovog projekta su Sremska Mitrovica, Ruma, Šid, Pećinci, Irig, Stara Pazova i Inđija.


U odobrenim projekima predložena je izrada, ili revizija Strategije razvoja lokalnih samouprava za period 2014-2020, uspostavljanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, zatim unapređenje lokalne administracije uvođenjem sistema 48 sati, kao i poboljšanje rada uslužnih centara, akcioni planovi i izrada projektne dokumentacije.

Na osnovu konkursa koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, odobrena su sredstva za 42 projektna predloga iz isto toliko jedinica lokalne samouprave u pokrajini, za čiju realizaciju je obezbeđeno blizu 54 miliona dinara a svaki projekat mogao je dobiti maksimalno 1. 5 milion dinara. Sredstva za sufinansiranje projekata dobile su 43 lokalne samouprave.

 

You may also like