Potpisan ugovor o izradi studije razvoja državnih puteva drugog reda u Vojvodini

Sremska Mitrovica – Vojvodina – Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Marko Cigić, direktor „Vojvodinaputa“ AD Novi Sad potpisali su ugovor o izradi „Detaljne studije stanja i strategije razvoja državnih puteva II reda u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini“, u vrednosti od 1.782.000 dinara, navedeno je na sajtu Vlade Vojvodine.

Zakonom o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, Pokrajina je dobila na upravljanje državne puteve II reda, a Zakonom o javnoj svojini, definisano je pravo vlasništva Vojvodine na državnim putevima II reda na teritoriji Autonomne Pokrajine. Konkretne aktivnosti za osnivanje javnog preduzeća, odnosno pravnog lica za upravljanje, uslediće nakon donošenja zakona koji će definisati finansiranje nadležnosti AP Vojvodine, zbog čega se izrada studije smatra bitnom za pripremnu fazu.

U Studiji će biti utvrđena lista državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine. Biće formiran model putne mreže sa „inventarskim podacima“ o mreži i njihovim pojedinim deonicama, uključujući i objekte na njima, koji će biti kompatibilni sa bazom podataka JP „Putevi Srbije“. Utvrdiće se stanje puteva, po njihovim deonicama.

Studija će sadržati pregled aktuelnih i realizovanih projekata na ovim putevima (za poslednjih 10 godina), procenu potrebnih finansijskih sredstava za godišnje ulaganje, analizu saobraćajnog opterećenja i uslova bezbednosti. Definisaće predlog sistema upravljanja putevima – predlog daljih faza: organizaciju, finansiranje, informacioni sistem, model za tehno-ekonomske analize. Biće predložen akcioni plan za realizaciju aktivnosti.

You May Also Like