Sremska Mitrovica – Poreska uprava od danas svim poreskim obveznicima omogućava da podnesu pojedinačnu poresku prijavu (PPP) elektronskim putem preko sajta www.poreskauprava.gov.rs.

Elektronsku pojedinačnu poresku prijavu moći će da podnesu i poreski obveznici koji još nisu pribavili digitalni kvalifikovani sertifikat (elektronski potpis). Rok za podnošenje prijave je 31. januar 2013.

Na sajtu Poreske uprave danas će biti postavljen link preko koga će poreski obveznici moći da pošalju unapred pripremljene fajlove sa pojedinačnim poreskim prijavama. Struktura tih fajlova i uputstvo za njihovo kreiranje biće dostupni takođe na sajtu Poreske uprave.

Poreska uprava želi da na taj način poreskim obveznicima omogući što jednostavniju dostavu pojedinačne poreske prijave, bez nepotrebnih troškova, gubljenja vremena i čekanja u redovima, ali i da ih podstakne da u što većoj meri elektronski posluju sa Poreskom upravom, što će biti zakonska obaveza od 1. jula 2014.

Za pristup delu sajta za podnošenje pojedinačne poreske prijave dovoljno je uneti PIB poreskog obveznika, kao i broj lične karte jednog od zakonskih zastupnika.

Poreskim obveznicima koji već koriste servise portala E-porezi (upotrebom digitalnog kvalifikovanog sertifikata) biće omogućena dostava PPP na uobičajen način.

Sve poreske obveznike koji još nisu pribavili digitalni kvalifikovani sertifikat. Poreska uprava pozvala je da to učine što pre jer će od 1. jula 2014. podnošenje poreskih prijava biti moguće samo elektronskim putem.

Obveznik podnošenja pojedinačne poreske prijave je isplatilac prihoda – pravno lice, preduzetnik, fizičko lice u prethodnoj kalendarskoj godini, navedeno je u saopštenju.

Prema statistici uloženih pojedinačnih prijava poreza u 2012. godini za 2011, od ukupno 160.041 prijava u papirnom obliku bilo je 155.549, na CD-u 4.492 i nijedna elektronskim putem.

You may also like