Sremska Mitrovica – Na osnovu uvida u izvedene predstave na odlično organizovanoj i realizovanoj manifestaciji: „Opštinska smotra dramskog stvaralaštva za decu“ održanoj 27. marta 2013. godine u Sremskoj Mitrovici a u organizaciji Ustanove za negovanje kulture „Srem” i tehničkoj realizaciji Pozorišta „Dobrica Milutinović“.

Zoltan Fridman, pozorišni reditelj iz Rume, kao selektor – predlažio je da se na Smotri dečijeg scenskog stvaralaštva Srema u Rumi 22. i 23. aprila izvedu predstave sremskomitrovačke opštine i to:

1. OŠ «BOŠKO PALKOVLjEVIĆ PINKI» SREMSKA MITROVICA
„DRAGI DR PSIHIĆU“
Režija: Svetlana Milovanović

2. OŠ «JOVAN POPOVIĆ» SREMSKA MITROVICA I
DEČJI CENTAR «ČISTO SRCE»
„JOJ! MOJA PORODICA ME IZLUĐUJE “
Režija: Jasna Kalauzović

3. KREATIVNI STUDIO I TEATAR «GARTEL» SREMSKA MITROVICA
„LjUBAV JE KLjUČ OD ŽIVOTA“
Režija: Gordana Lukić

4. OŠ «JOVAN POPOVIĆ» SREMSKA MITROVICA I
DEČJI CENTAR «ČISTO SRCE»
„PUSTOLOV JE LAKO BITI “
Režija: Jasna Kalauzović

Zoltan Fridman je Savezu amatera Vojvodine uputio poziv da kroz instituciju  Zavoda za kulturu osmisli održivi kontinuirani projekat podrške za rad prosvetnih radnika u dramskim sekcijama kao i pozorišnim trupama pri pozorištima ili nazavisnim dramaskim studijima.
“Za svaku predstavu dostaljam sugestije, promišljanja, komentare i sve ono što sam uočio i u dobronamernom i prijatnom tonu u razgovoru podelio sa uvek vrednim, savesnim i požrtovanim prosvetnim radnicima i rukovodiocima dramskih sekcija i pozorišnih trupa sremskomitrovačke opštine.
Na osnovu uspostavljenog kontinuiteta i ocenjivanju scenskih izvedbi u Sremskoj Mitrovici uočavam više pozitivnih karakteristika koje raduju i daju podstrek za dalji uspešan rad. Povećan broj prijavljenih predstava u odnosu na prethodnu godinu je i svojim kvalitetom opravdao učešće, kao i pojava vrlo darovite dece koja se raduju scenskoj igri i sa velikim žarom i ushićenjem ispunjavaju glumačke zadatke.
Takođe, način na koji nastavnici i rukovodioci dramskih scena prihvataju prihvataju sugestije i pokazuju veliku želju za usavršavanjem svojih znanja u oblasti scenskog izraza je za svaku pohvalu” piše Fridman u svom saopštenju.

You may also like