Sremska Mitrovica – Počela je obuka kandidata prema Novom zakonu i pratećim pravilnicima. Prema novim pravilnicima obuka u auto školi ima sledeći tok:
– obavezna teorijska obuka u trajanju od 3 nedelje
– polaganje teorijskog ispita, na ovaj ispit se čeka oko 3 nedelje
– nakon položenog teorijskog ispita obavlja se praktična obuka, traje oko 4 do 5 nedelja
– praktični ispit (vožnja) se polaže nakon završene praktične obuke i položenog ispita iz prve pomoći
Kandidatima koji poseduju vozačku dozvolu neke kategorije može se smanjiti teorijski i praktični broj časova prema Novom pravilniku.

Pored obuke treba završiti i obuku i ispit iz prve pomoći u Crvenom krstu. Ova obuka se sastoji iz teorijske i praktične obuke i ispita. Kurs je kontinuiran i nakon odslušane teorijske i praktične obuke polaže se ispit. Ovaj ispit se može polagati i pre početka i istovremeno sa obukom u auto školi pod uslovom da se položi pre praktičnog ipsita iz vožnje u auto školi.
Kandidati koji poseduju neku od kategorija ne polažu ispit iz prve pomoći.

Cene obuke su jedinstvene u svim auto školama i za „B“ kategoriju iznose:
– teorijska obuka 40 n/č po 300,oo dinara, što iznosi 12.000.oo dinara,
– praktična obuka 40 m/č po 1.000,oo dinara, što iznosi 40.000,oo dinara.
Ukupno 52.000,oo, za obuku.
Ukoliko se poseduje neka kategorija vozačke dozvole smanjuje se broj teorijskih odnosno praktičnih časova obuke.
Ispit se plaća posebno i iznosi 4.000,oo po jednom teorijskom ili praktičnom ispitu.
Kurs iz prve pomoći i jedan ispit koštaju 8.520,oo u Sr.Mitrovici.

Sagledavajući sve obaveze i utvrđeni redosled u postupku obuke i ispta proizilazi da kompletna obuka i ispiti traju oko 10 nedelja. Ovako gledano krajnji je trenutak da se izvrši upis i započne sa teorijskom obukom u auto školi, ako se želi obaviti praktična obuka za vreme letnjeg raspusta.

You may also like