Pet konkursa za unapređenje položaja žena

Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  raspisuje danas pet konkursa za unapređenje položaja žena.
Za projekte i aktivnosti udruženja i organizacija vojvođanskih žena, te za napore lokalnih zajednica da unaprede rodnu ravnopravnost, namenjeno je ukupno 9,8 miliona dinara bespovratnih sredstava.


Za finansiranje projekata u okviru programa ,,Selo sa razglednice“, čija je svrha da vojvođanske lokalne samouprave afirmišu seoske sredine kao turistički potencijal, te
za programe i aktivnosti seoskih udruženja žena za ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama, izdvojeno je po tri miliona dinara.
Za promociju lokalnih manifestacija, kao dela turističke ponude u seoskim sredinama,
te za aktivnosti i programe namenjene eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici, izdvojeno je po milion dinara.
Takođe, sa 1,8 milionom dinara biće finansirani programi i projekti nevladinih organizacija i udruženja građana u oblasti ravnopravnosti polova.
više na http://www.spriv.vojvodina.gov.rs

You May Also Like