Sremska Mitrovica – U jednoj od filijala Republike Srbije deljen je obrazac koji sadrži veliki broj dokumenata koja bi roditelji trebalo da dostave da bi ostvarili pravo na povraćaj PDV-a za hranu i opremu za bebe.

Reč je o starom obrascu i prema novom Pravilniku o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV – a, predviđeno je da se prilikom popunjavanja vrlo jednostavnog obrasca, osim jedinstvenog matičnog broja za oba roditelja i novorođenče, dostavljaju samo fiskalni isečci izdati od strane prodavca hrane i opreme za bebe.

Roditeljski portal “Bebac“ konstatovao je da se od roditelja zahteva da prikupe obimnu dokumentaciju da bi ostvarili pravo na povraćaj PDV-a za hranu i opreme za bebe.

Poreska uprava Republike Srbije se izvinjava zbog greške koja je nastala u sistemu.

Izuzetno, pri prvom podnošenju zahteva za refundaciju PDV, ako je reč o usvojenoj bebi ili starateljstvu, usvojilac bebe dostavlja i fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Zahtev se podnosi filijali Poreske uprave po mestu prebivališta. Link uputstva za refundaciju pogledajte ovde.

Nikakve dodatne potvrde kod ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a za hranu i opreme za bebe nisu potrebne.
Da biste ostvarili pravo na povraćaj PDV-a, morate ispuniti tri uslova:

– da Vaše dete nije starije od dve godine
– da ukupna primanja Vaše porodice nisu veća od 80.000 dinara mesečno
– da ne posedujete nekretninu vredniju od 23,4 miliona dinara (oko 200.000 eura)

Prijave se Poreskoj upravi u Vašem mestu mogu podneti od 01. do 15. jula.

Od naredne godine, za podnošenje prijava predviđen je, pored julskog, i termin od 01. do 15. februara 2014.godine.

U toku detetove prve godine života možete vratiti PDV u iznosu do 40.000 dinara, a u toku druge godine taj iznos se smanjuje i iznosi 30.000 dinara.

Država će Vam vratiti PDV za sledeće artikle:

– mleko za odojčad
– kašice
– krevetac
– kolica
– stolica za hranjenje
– autosedište
– pelene

You may also like