Sremska Mitrovica – Odgovornost prema društvu i ekologiji poslednjih godina postaje globalni trend.U Sremu ovaj trend izgleda još uvek nije aktuelan.Samo jedan od primera je deponija na izlasku iz Laćarka, koja je već nekoliko godina auktuelna tema građana, medija i lokalne samouprave.

U 2007.godini, Opština Sremska Mitrovica uspostavila je program saniranja divljih deponija.Projekt je završen do kraja 2009.godine, deponija stara 25 godina na izlasku iz Laćarka  je uklonjena za dvadesetak dana, nakon čega je zemljište rekultivisano i posađeno  je drveće.

 

2010.godine selo Laćarak ponovo dobija medijsku pažnju, jer je nova divlja deponija ponovo pretila ekološkim problemom.

Danas, na mestu „bivše“ deponije, samo nekoliko metara dalje nastala je nova.

Ukoliko se zapitamo čija je odgovornost, sigurno lako dolazimo do odgovora na ovo pitanje.Deponovanje otpada verovatno vrše građani po sistemu: «Gde god zgodno mesto nađeš…»

Sve smo probali, sanaciju, izgradnju regionalne deponije(koja se doduše još ne koristi), propagandne kampanje… Svest građana po nekim istraživanjima je podignuta u našem regionu.

Zagađenje životne sredine ulaze u deset najvažnijih briga prosečnog građanina naše zemlje i regiona.Tačno je da smo tek na početku u odnosu na Zapadne zemlje, ipak podaci iz istraživanja pokazuju da su građani između 30 i 59 godina starosti aktivni i svesni  ekološkog problema.

Najmanji broj onih koji smatraju da je briga o očuvanju životne sredine zapravo deo društvene odgovornosti je mlado, urbano stanovništvo.Kao razlog tome tinejdžeri i adolescenti navode neobaveštenost ali i to da ekologija nije sfera njihovog interesovanja.

Istraživanja govore jedno, situacija na terenu drugo – Uskoro će biti potrebno novo saniranje «saniranih» deponija. Samo se pitam ko će sada dati novac?

D.A.Š

 

Možda Vam se svidi i